Kvælstof og fosfor via bladene

Vi har i dette forår fået en del henvendelser fra landmænd, som gerne vil ud med ekstra kvælstof til afgrøder som står og piver lidt, og generelt har svært ved at komme i gang. For at få en hurtig og effektiv virkning, er bladgødskning med flydende gødning oplagt. Ved bladgødskning tilføres gødningen med almindelige fladdyser.

En del er dog bekymrede for svidninger, men da vi ved bladgødskning anbefaler at tilføre max 10 kg. N pr. ha. i en ren kvælstofgødning, så er risikoen ganske minimal. Grundlæggende kan afgrøderne ikke optage mere en 10 kg. N ad gangen gennem bladene, så vil man tilføre mere, skal det tilføres ad flere gange med nogle dages mellemrum.

Vil man tilføre kvælstof via bladene, så bør det være en ren amidbaseret gødning, da amidkvælstof optages hurtigere gennem bladene end andre N-former. DanGødnings DG-Leaf N-18 er udviklet specielt til bladgødskning og kan derfor anbefales til hurtig effekt.

Det kan dog være mangel på andre næringsstoffer end kvælstof, som kan være skyld i, at afgrøderne ikke gror som de skal. I majsen ser vi lige nu en del marker med de karakteristiske rødlige blade, som kan være symptomer på fosformangel. Fosforen er vigtig for roddannelsen. Svage rødder gør også planten mindre effektiv til at optage andre næringsstoffer.

Fosfor kan også tilføres planterne via bladene. DG-Leaf NP 11-14 er en højkoncentreret fosforbladgødning til hurtig og effektiv tilførsel af fosfor i afgrøder med ekstra behov for fosfor. Doseringen er kun 3-5 liter pr. ha.  i ca. 150 liter vand pr. ha.

Er der behov og mulighed for at tilføre både kvælstof og fosfor, kan DG-Leaf N-18 og DG-Leaf 11-14 med fordel blandes.

Husk, at man kan læse mere om bladgødskning og mangelsymptomer på DanGødnings hjemmeside.

Med venlig hilsen

Lars Hindbo
Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Kvælstof og fosfor via bladene