Laveste klimapåvirkning fra flydende gødning

Det er velkendt at N32, som er hovedbestanddelen i flydende gødning, har et væsentligt lavere klimaaftryk i produktionen på gødningsfabrikkerne end tilfældet er for almindelige faste gødninger. N32 har således i Fertilizer Europe’s undersøgelse fra 2011 en påvirkning på kun 2,7 CO2 ækvivalenter pr. kg N. Dette i forhold til kalkammonsalpeter med 3,7 CO2 ækvivalenter og granuleret NPK med 4,9 CO2 ækvivalenter pr. kg N. En del af forskellen udjævnes af indholdet af kulstof i flydende gødning, men flydende gødning er trods dette, gødningen med det laveste klimaftryk.

Under markforhold er det frigivelsen af N2O der er afgørende for gødningernes klimapåvirkning. Et nyt studie offentliggjort i ”Environmental International” 135 (2020) på baggrund af 20 års klimaforsøg i Storbritannien, viser en lavere frigivelse af N2O fra ureaholdige gødninger behandlet med inhibitorer, end fra ammoniumnitrat og kalkammonsalpeter. Dette er på linie med tidligere engelske forsøg udført af DEFRA i 2011, der viste at N32 (UAN) behandlet med inhibitorer havde den laveste N2O frigivelse af alle afprøvede gødninger. 

Resultaterne bekræfter at DanGødning’s flydende gødninger med ”dobbelt inhibering” ved tilsætning af både Agrotain og AtS, er en effektiv del af landbrugets klimaløsninger. 

Laveste klimapåvirkning fra flydende gødning