Mangan

Mangan er det mikronæringsstof, der benyttes mest i dansk landbrug, og der ses i øjeblikket manganmangel i mange marker, specielt i vinterbyg.

I planterne er mangan blandt andet vigtigt for fotosyntesen og for en effektiv udnyttelse af kvælstof til indlejring af protein. Mangan hører til gruppen af næringsstoffer, der er immobile i planterne. Kendetegnet for denne gruppe er, at mangel ses på de yngste plantedele. For mangan viser symptomerne sig således specifikt som lysfarvning af de yngste blade, specielt i området imellem bladnerverne. Bladene vil ofte også virke slappe.

Tilgængeligheden af mangan i jorden reduceres ved højt pH, ligesom sandjord er mere følsom for manganmangel end lerjord. Løs jord begrænser også optagelsen. I marker med manganmangel kan man derfor ofte se mørkere planter i traktorspor, hvor jorden er fastere.

Mangannitrat som bladgødskning er en effektiv afhjælpning af manganmangel med en dosering på 200-500 g. mangan/pr. ha. pr. tildeling. Mangannitrat kan blandes med flydende gødning. Husk dog altid at lave en lille blandetest i et glas på forhånd og husk at bladgødskning altid udføres med fladsprededyser, der giver en god dækning af bladene.


Med venlig hilsen

Lars Hindbo
Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Mangan