Placering af flydende gødning i sårillen

Et område som har en del bevågenhed, er placering af næringsstoffer i sårillen ved etablering. Dette er interessant af flere grunde.

  • For det første er det nemmere at montere/eftermontere end udstyr, som laver en decideret placering lidt under og lidt ved siden af sårillen.
     

  • For det andet, så undgår man på visse arealer at hive sten op med gødningstænderne, da de jo går dybere i jorden end så-skæret.
     

  • For det tredje, så giver det en unik mulighed for at kunne placere en startgødning til afgrøden. 

Dette kender vi fra majs og kartofler, hvor der igennem mange år er opnået store merudbytter ved placering af flydende startgødninger. Der findes i dag udstyr til flydende gødning som kan monteres/eftermonteres på såmaskiner, kartoffellæggere og majssåmaskiner. 

Som startgødning er det vigtigt at vælge en gødning indeholdende fosfor, da fosfor er essentiel ved rod- og skuddannelse.

I vores forsøg i år ser vi helt specifikt på at placere DG-NP 9-13 i sårillen til etablering af frøgræs og vintersæd. I frøgræsset for at sikre en bedre etablering af en højværdiafgrøde, og i vintersæden for at få en bedre optagelse af især mangan og fosfor. Udover dette undersøger vi betydningen af forskellige doseringer samt forskellige gødningers saltindeks. 

Med venlig hilsen


Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Placering af flydende gødning i sårillen