Placering af fosfor til kartofler

DanGødning’s fosforgødninger er de mest avancerede på markedet, og indeholder 100 pct. vandopløseligt fosfor. Som det eneste produkt på markedet, indeholder vores DG-NP 11-16 lige dele ammonium - og fosfat-ioner. Det er vigtigt, da ammonium forstærker fosforoptagelsen. 

Der benyttes ca. 300.000 ton af denne gødningstype i Nordamerika, hvor den er den alt dominerende fosforgødning til kartofler. Der ses store merudbytter, hvor denne gødningstype er lagt i kammen 5 cm over kartoflen.

Fosfor er et særdeles vigtigt næringsstof ved rodudvikling. Fosfor er til gengæld ikke særligt mobilt i jorden. En præcis placering af plantetilgængeligt fosfor, der hvor rødderne dannes og udvikles, er derfor vigtigt. Det er også forklaringen på, at en placering 5 cm OVER kartoflen i kammen er perfekt, da det er her de blivende rødder dannes.

På den baggrund har vi i 2019 og 2020 i samarbejde med AKV Langholt (Landsforsøg) udlagt forsøg med DG- NP 11-16 med placering over kartoflen. Forsøgene viste, som i Nordamerika, store merudbytter.

Med venlig hilsen

Lars Hindbo
Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Placering af fosfor til kartofler