Polyfosfat = perfekt startgødning

Fosfor er essentiel for rod- og skuddannelse for alle planter, men især kartofler og majs har brug for en effektiv startgødning.

Planter kan kun optage fosfor i form af vandopløseligt fosfor (orthofosfat) – alle andre fosforformer kræver en langsommelig omdannelse i jorden, der ikke gør dem anvendelige for planterne som startgødning. En startgødning skal derfor altid have en andel af vandopløseligt P så tæt på 100 pct. som muligt.

Placeres gødningen meget tæt på frøene/kartoflerne ved etablering, skal man være opmærksom på følgende forhold:

  • Det ene forhold er gødningens pH-værdi, hvor en meget lav eller høj pH-værdi kan påvirke spiringen negativt.

  • Det andet forhold er gødningens saltindeks. Et højt saltindeks kan svide kimplanten og derfor skade planterne. Både pH og saltindeks kan oplyses af gødningsfirmaet, der har leveret gødningen.

Hvilke gødningstyper anvendes?

Fosforsyre: Indeholder 100 pct. vandopløseligt fosfor. Gødningen har et meget lavt pH, som man skal være opmærksom på.

Granuleret MAP og DAP: Indeholder ca. 90 pct. vandopløseligt fosfor.

Granulerede NPK og NP-typer: Indeholder 50-80 pct. vandopløseligt fosfor og tilfører derfor langt mindre P som startgødning til majs.

Polyfosfat: Indeholder 100 pct. vandopløseligt fosfor. Denne type er udviklet til højværdiafgrøder.  Den giver mulighed for et højt P-indhold i gødningen, men endnu vigtigere, en neutral pH værdi og et meget lavt saltindeks.

Fosforkilden i ALLE DanGødning’s produkter er Polyfosfat, og gør dermed vores startgødninger til de mest effektive og skånsomme på markedet.

Som startgødninger anbefaler vi:

  • DG-NPtS 17-7-0-3 og DG-NPtS 19-7-0-5 til majs.

  • DG-NP 9-13 til kartofler.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Polyfosfat = perfekt startgødning