Produktnyhed-DanGødning A/S lancerer fosforgødning til Østdanmark

Det er en kendt sag, at der er et underskud i fosforbalancen på Sjælland og Sydhavsøerne, og der generelt er fosforrestriktioner, der skal tages hensyn til. DanGødning’s fosforgødninger er de eneste fosforgødninger på markedet, der indeholder Polyfosfat. Polyfosfat er 100 pct. vandopløseligt og 100 pct. plantetilgængeligt fosfor. Forsøg i både Danmark og udlandet viser således klare merudbytter ved anvendelse af denne type fosforgødning. Tilførsel af fosfor på flydende form er særdeles effektivt.

Udlevering af fosforholdige gødninger fra afdelingerne i den østlige del af Danmark har hidtil ikke været aktuelt, da DanGødning A/S primært har leveret fosforgødninger til majs og kartofler.

De høje merudbytter, fosforrestriktioner og lave fosfortal, specielt i Østdanmark, har medført mange opfordringer fra landmænd og konsulenter til også at kunne tilbyde disse gødninger fra vores afdeling i Rødbyhavn. 

Det ændres der nu på. Fra sæsonen 2023 bliver det muligt at få udleveret fosforholdig flydende gødning fra vores afdeling i Rødbyhavn.

Vi vil fremover kunne udlevere DG-NPtS 27-3-0-2, da sammensætningen passer perfekt til placering om foråret til bl.a. roer og vårbyg. Da der er tale om en gødning med et højt indhold af kvælstof og en høj vægtfylde, så er udbringningskapaciteten stor. For hver 100 liter udbringes der faktisk 36 kg. kvælstof.

Samtidig får man placeret markedets mest effektive flydende fosfor i form af Polyfosfat. Den er 100 pct. vandopløselig og 100 pct. plantetilgængelig. Så tilføres der 10 kg. fosfor, så er der 10 kg. fosfor som planten reelt kan optage. I fast gødning vil der til sammenligning typisk kun være 60-70 pct. vandopløseligt og dermed plantetilgængeligt. Resten er citratopløseligt og vil ikke nødvendigvis nå at komme afgrøden til gode. 

Sammensætningen af Polyfosfat gør, at fosforen er tilgængelig på det tidspunkt, hvor behovet er helt essentielt, nemlig ved rodudvikling og skuddannelse, men også over tid, senere i vækstsæsonen. Populært sagt, så er Polyfosfat fosfor i kæder og virker som et chelat, så fosfatet er beskyttet, indtil det bliver optaget af planten.

En forøget rodudvikling fra vækststart er desuden med til at forbedre frigivelsen fra jordens fosforpulje og dermed øge fosforoptaget yderligere.

Gødningen er ligeledes tilsat svovl. Svovlkilden i DanGødning er den kendte Thiosulfat, som udover at være en super effektiv svovlkilde, også er kendt for at have nitrifikationshæmmende effekt, og er dermed med til at øge kvælstofeffektiviteten, til gavn for klimaet og økonomien. Thiosulfat er ligeledes medvirkende til at øge tilgængeligheden af fosfor fra jordpuljen.

Med venlig hilsen

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Produktnyhed-DanGødning A/S lancerer fosforgødning til Østdanmark