Produktnyhed: DG-Leaf N 32 som tilsætning til herbicider

Der er stor interesse for at tilsætte flydende kvælstofgødninger(N32) til plantebeskyttelsesmidler, specielt ved udbringning af herbicider mod græsukrudt.

Forsøg, som bl.a. VKST har udført i 2018, viser forøget effekt over for græsukrudtet ved tilsætning af N32.

Generelt vurderes det, at effekten øges på grund af en bedre afsætning af væske på især voksbelagte blade. En forøget afsætning er vigtig på græsukrudt, da bladene ofte har en vinkel, som gør dem svære at ramme. Det vurderes også, at effekten kan skyldes et forbedret optag gennem bladene.

Kemifirmaerne er generelt også positive over for tilsætning af N32, og med den store fokus der er på at forbedre effekten af græsmidlerne, så er der yderligere forsøg undervejs for at belyse virkningen.

Alt afhængig af afgrødens vækststadie, kan man også fristes til at tilføre yderligere midler, som f.eks. vækstreguleringsmidler til blandingen. Umiddelbart er der dog bedre effekt på 3-4 blad stadiet end ved 2 sideskud.

Man bør altid spørge sin planteavlskonsulent eller kemifirmaet til råds inden man kører ud, da N32 i de fleste tilfælde ikke fremgår som en anerkendt blandingspartner på etiketten.

DG-Leaf N 32 er en del af DanGødning’s sortiment indenfor flydende bladgødninger. DG-Leaf N 32 indeholder 32% N og er dermed et oplagt valg, hvis man har et ønske om at tilsætte N32 til et herbicid. DG-Leaf N 32 tilbydes i 10 liters dunke, 650 liters palletanke eller bulk.

DanGødning A/S anbefaler en dosering på 5-10 kg N pr. ha. Dels af hensyn til, at planterne generelt ikke kan optage en større mængde ad gangen og dels på grund af, at der ikke bør udbringes større mængder, når der benyttes almindelige dyser og ikke gødningsdyser.

Produktnyhed: DG-Leaf N 32 som tilsætning til herbicider