Sengødskning af raps

Rapsen er i gang med at blomstre og det er tid til at foretage svampebehandling. Vi får i den forbindelse en del henvendelser vedrørende tilsætning af flydende gødning ved behandlingen. Vores anbefaling er at tilsætte max 10 kg. N pr. ha. i en ren kvælstofgødning.

Det optimale valg vil være DG-Leaf N18 som er en ren amidgødning, der er den mest skånsomme og effektive N-form til bladgødskning. Blandingen udbringes på det optimale tidspunkt på døgnet for svampemidlet og udbringes med almindelige dyser – IKKE gødningsdyser. Er man i tvivl, så spørg planteavlskonsulenten eller udbyderen af rapssorten til råds.

Der er ligeledes en del snak om sengødskning af rapsen med 40-60 kg. N i flydende gødning, som man bl.a. gør i England. Her er det meget vigtigt at skelne mellem gødskning med gødningsdyser og bladgødskning. Ved bladgødskning med almindelige dyser optages kvælstoffet indenfor få døgn gennem bladet, men planten kan fysiologisk ikke optage mere end 10 kg. N ad gangen på denne måde.

Ved gødskning med gødningsdyser, skabes der store tunge dråber, som falder gennem rapsen og ned på jorden, hvorefter den optages gennem rødderne. Dette medfører en langsom og sen optagelse. Modsat ved bladgødskning, skal udbringning med gødningsdyse foregå på tørre planter og gerne en overskyet dag for at være så skånsom som mulig.

Den optimale løsning afhænger af den forudgående tildeling i form af gylle, fast gødning, handelsgødning osv.

DanGødning udfører for tiden en række forsøg omkring strategien med bladgødskning på et sent tidspunkt i raps.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Sengødskning af raps