Slætgræs og sengødskning af hvede

Svovl til slætgræs

Første slætgræs er nu så småt på vej i siloerne. Markerne vil efterfølgende blive tildelt store mængder husdyrgødning. Uanset om der er tale om afgasset husdyrgødning eller ej, så er der et par forhold omkring svovl man bør være opmærksom på.

Svovl i husdyrgødning er ikke særlig tilgængeligt og skal derfor tilføres på anden vis. Vælger man at forsure husdyrgødningen med et svovlsyreholdigt produkt, som f.eks. DG-AcidLine S 16, får man svovlen tilført denne vej.

Forsurer man ikke husdyrgødningen, så kan man nemt tilføre svovlen med sprøjten i en svovlholdig flydende gødning fra DanGødning. DG-NtS 24-6 er et godt bud på at afstemme tilførslen af svovl. En sideeffekt er, at svovlkilden i DanGødning er AmmoniumThioSulfat (AtS), som har nitrifikationshæmmende effekt. Den nitrifikationshæmmende effekt er med til at holde kvælstoffet på ammoniumform og dermed mindske risikoen for lattergasemission og udvaskning af nitrat.

Sen-/proteingødskning i hvede

Hveden nærmer sig mange steder stadie 37-39 hvor der ofte skal sættes ind med en svampebeskyttelse. Her kan man med stor fordel tilsætte 10 kg. N pr. ha. i en DG-Leaf N 18 for at øge udbytte og proteinindhold. Dette kan gentages ved svampebeskyttelsen omkring stadie 55, så der sammenlagt tilføres 20 kg. N som bladgødskning – uden ekstra kørsel, vel at mærke.

Det har været et vådt forår, men i skrivende stund er der høj sol og ikke udsigt til større mængder nedbør. Samme tørre forhold så vi sidste år i maj måned, hvor mange landmænd konverterede den sene tildeling med fast gødning til bladgødskning af frygt for, at den faste gødning ikke ville blive opløst.

Så i stedet for at være på bagkant, så kan det være en god ide at planlægge to bladgødskninger som virker 100% allerede nu, fremfor at ”reagere” på tørre forhold senere. Udnyttelsen af 40 kg. N i fast gødning under tørre forhold er meget usikker.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Slætgræs og sengødskning af hvede