Startgødning til majs og kartofler

Der bliver sået store arealer med majs for tiden, og anvendelsen af flydende startgødning stiger. En god portion af disse arealer bliver derfor etableret med DanGødning som startgødning.

DG-NPtS 17-7-0-3 og DG-NPtS 19-7-0-5 er to fremragende startgødninger til majs. 

Fosforkilden i disse to gødninger er ammoniumpolyfosfat (APP). Fosforen i APP udmærker sig, i forhold til fast gødning, ved at være 100% vandopløseligt og 100% plantetilgængeligt. Det er to særdeles vigtige egenskaber, når vi snakker startgødning, da fosforen skal være til rådighed, når majsen spirer frem.

Sammensætningen i APP sikrer også, at der er fosfor til rådighed senere i vækstsæsonen. Det vil i dette tørre forår også være en fordel, at gødningen ikke skal opløses inden den kan optages. 

På kartoffelarealerne gælder samme forudsætninger, at fosforen i startgødningerne skal være til rådighed fra start. Her er det DG-NP 9-13 som anvendes. DanGødning laver i år forsøg i kartofler med placering af en ny NPtS gødningstype, som også indeholder APP. Gødningen er afstemt efter, at der benyttes protamylasse som kalikilde. 


Med venlig hilsen


Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Startgødning til majs og kartofler