Temadag om bladgødskning

Københavns Universitet afholdte onsdag d. 30. marts en temadag for forskere og rådgivere omkring fordele og ulemper ved bladgødskning. Bladgødskning har en meget stor udbredelse på verdensplan, hvorimod erfaringsgrundlaget i Danmark er begrænset. Kravene til mere effektiv udnyttelse af gødningen gør dog bladgødskning relevant også i Danmark. 

DanGødning A/S havde et indlæg om erfaringer og forskningsresultater med bladgødskning fra andre lande.  

Fælles for disse resultater er: 

  • Bladgødskning kan med fordel anvendes som en del af gødningsplanen, men skal ikke ses som en fuldstændig erstatning for fast eller flydende gødning tildelt normalt.
     

  • Planter der allerede er optimalt forsynet med næring via rødderne, vil ikke vise merudbytter for ekstra tildeling af bladgødning.
     

  • Bladgødning optages hurtigt og effektivt gennem bladene. Specielt ved sene tildelinger i vækstsæsonen optages gødningen mere effektivt gennem bladene end via rødderne.
     

  • Det er VIGTIGT at være opmærksom på korrekt dosering og korrekt tidspunkt, når man anvender bladgødning.

DanGødning A/S har nye interessante bladgødningsprodukter i forsøg i 2022 til udvidelse af vores allerede kendte DG-Leaf program.   


Med venlig hilsen


Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Temadag om bladgødskning