Tilsætning af inhibitor - eller ej?

Der kommer fortsat rigtig mange spørgsmål til os vedrørende bladgødskning i raps og hvede. Men også omkring placering af DanGødning i forbindelse såning/lægning. En del går på, om der skal tilsættes inhibitor (DG-NmaX eller Agrotain). Ifølge Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning skal man - lidt forenklet sagt:

  • Ved bladgødskning med almindelige dyser, skal man IKKE have inhibitor med, men tilsætte et spredeklæbemiddel. Ingen krav om dosering.
    Ved bladgødskning må der desuden maksimalt tildeles 20 kg. amid N (urea N) hver tredje dag. Vi anbefaler generelt ikke at tilføre mere end 10 kg. N pr. ha. – planterne kan ikke optage mere ad gangen.

  • Ved udbringning oven på jorden i en etableret afgrøde med gødningsdyser SKAL der tilsættes inhibitor.

  • Ved udbringning inden etablering og nedharvning inden 4 timer, skal der IKKE tilsættes inhibitor.
    Nogle kartoffelavlere udbringer flydende gødning på sort jord et til to døgn før lægning uden at nedharve det, så her SKAL der tilsættes inhibitor.

  • Ved placering med såmaskine eller lægger, så gødningen dækkes med jord, skal der IKKE tilsættes inhibitor.


Er man i tvivl, så ring endelige til os.

Med venlig hilsen

 

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Tilsætning af inhibitor - eller ej?