Typer af DanGødning til bladgødskning

Vi har hen over påsken fået mange henvendelser vedrørende bladgødskning. Spørgsmålene er især gået på, om det er muligt at gemme lidt af den DanGødning man har i forvejen, og bruge den til bladgødskning senere.

Så lige for at samle op på det: 

  • Udbring ikke mere en 5-10 kg. N ad gangen. Planterne kan ikke optage mere end 10 kg. N ad gangen gennem bladene. 
     

  • Brug helst rene N gødninger som DG-Leaf N 32 og DG-Leaf N 18. Rene N gødninger er de mest skånsomme, og bør vælges hvis man ønsker at blande med evt. pesticider. Spørg kemifolkene inden. DG-Leaf N 18 er ren amidbaseret, og optages derfor hurtigt gennem bladene.
     

  • Svovlholdige gødninger skal benyttes med stor forsigtighed. Svovl er med til at øge saltindekset, og dermed risikoen for en evt. svidning. Men vigtigst, så er der usikkerhed forbundet med at blande svovlholdige gødninger med pesticider. Igen – spørg kemifolkene før I gør noget. 

Bladgødskning er blevet interessant af flere grunde, men de to vigtigste er udbytte/kvalitet og klima. Forsøg fra udlandet med bladgødskning har vist fine resultater i bl.a. vinterraps og vinterhvede.

Vi laver i år forsøg i frøgræs, vinterhvede, vinterraps og kartofler for at blive klogere på det. Klimadelen i bladgødskning ved vi ganske enkelt for lidt om i praksis, men i teorien bør det være en fordel at flytte noget af især kvælstoffet fra jorden og op på bladene.


Med venlig hilsen


Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk 

Typer af DanGødning til bladgødskning