Vandopløseligt fosfor i startgødning

Der bliver i skrivende stund afholdt diverse grovfoderarrangementer rundt omkring i landet, hvor man kan blive opdateret omkring dyrkning af slætgræs, majs og roer.  

På gødningssiden er der en del overvejelser: 

 • Placering af gylle til majs.

 • Forsuring.

 • Tilsætning af nitrifikationshæmmere. 

 • Tørstofindhold i biogylle.

 • Startgødning i forhold til fosfor loft. 

Med hensyn til startgødning, så er der et par ting man skal være meget opmærksom på: 

 • Vælg ALTID en startgødning med høj andel af vandopløseligt fosfor, da det kun er den del som
  har STARTEFFEKT på majsen. 

 • De fleste faste gødninger har kun 60-70% vandopløseligt fosfor – DAP er dog på ca. 90%. 

 • Flydende gødning fra DanGødning indeholder kun fosfor som er 100% vandopløseligt, og har
  derfor 100% STARTEFFEKT for majsen. 

 • Ved meget lav dosering vælger nogle at placere en lille mængde fosfor gødning i sårillen.
  Her er det vigtigt at vælge DanGødning NP 9-13, da den er pH neutral og har ekstrem lavt saltindeks.

 • Vælg altid en gødning med meget højt ammoniumindhold for at undgå udvaskning.

 • Højt ammoniumindhold giver høj forsuringsgrad i jorden og er dermed med til at frigive fosfor.
   

Vælger man en startgødning fra DanGødning som DG-NPtS 17-7-0-3 eller DG-NPtS 19-7-0-5, så får man en gødning med:

 • 100% vandopløseligt fosfor med 100% STARTEFFEKT.

 • Meget højt ammoniumindhold.

 • En svovlkilde som har en anerkendt nitrifikationshæmmende effekt. 

 

Med venlig hilsen

Lars Hindbo

Rådgivning og produktudvikling

Direkte tlf: + 45 76 20 14 73, mobil: +45 44 10 17 84, email: lhi@dangodning.dk

Vandopløseligt fosfor i startgødning