Svovlholdige gødninger til vækstsæsonen 2022

Gødningsmarkedet er meget udfordret i indeværende sæson. Vi får for tiden en del henvendelser fra landmænd, som er bekymrede for, om de kan få dækk...

Forebyg og undgå bormangel i roer

Natrium og Bor er to meget vigtige plantenæringsstoffer i roer. Hvor natrium har en positiv indvirkning på sukkerudbyttet, sikrer bor udbytte og kv...

Eftergødskning af kartofler med bladgødning

Der er stor interesse for bladgødskning og vi modtager i øjeblikket mange spørgsmål omkring kartofler, som man ønsker at holde grønne i en lidt læn...

Kvælstof og fosfor via bladene

Vi har i dette forår fået en del henvendelser fra landmænd, som gerne vil ud med ekstra kvælstof til afgrøder som står og piver lidt, og generelt h...

Opbevaring af DanGødning

Vi modtager hvert år på denne tid af året mange spørgsmål omkring langtidsopbevaring af DanGødning. Når vi taler langtidsopbevaring, er det vigtigt...