Flydende gødning - optagelse gennem blade eller rødder?

Vi møder nogle gange misforståelser om hvorvidt flydende gødning optages gennem bladene eller rødderne. 

Derfor ganske kort:&n...

Placering af fosfor til kartofler

DanGødning’s fosforgødninger er de mest avancerede på markedet, og indeholder 100 pct. vandopløseligt fosfor. Som det eneste produkt på markedet, i...

Husk svovl !

Svovl udvaskes meget let fra jorden. Det vil derfor kun være en lille del af det svovl, der er tilført i efteråret, der er tilbage i jorden ved væk...

Aktuelle spørgsmål vi har modtaget i marts måned

Kan DanGødning blandes med mikronæringsstoffer? Som udgangspunkt kan vores gødninger altid blandes med mikronæringsstoffer, d...

Højeste udbytter med DG´s fosforgødninger

De højeste udbytter i Landsforsøgene i 2020 blev igen opnået med DanGødning´s fosforgødninger

Ligesom de foregående år blev...