Selen og svovl til slætgræs

Første slætgræs er godt i gang med at blive bjærget. I den forbindelse får vi forskellige henvendelser i forhold til brug af flydende Dan...

Tilsætning af inhibitor - eller ej?

Der kommer fortsat rigtig mange spørgsmål til os vedrørende bladgødskning i raps og hvede. Men også omkring placering af DanGødning i for...

Sengødskning af raps

Rapsen er i gang med at blomstre og det er tid til at foretage svampebehandling. Vi får i den forbindelse en del henvendelser vedrørende...

Husk at vinterhveden skal gødes færdig nu!

Uanset om der er tale om fast eller flydende gødning udbragt på jorden, er udnyttelsesgraden af N udbragt i maj/juni meget lav i forhold...

Polyfosfat = perfekt startgødning

Fosfor er essentiel for rod- og skuddannelse for alle planter, men især kartofler og majs har brug for en effektiv startgødning.

Pl...