Slætgræs og sengødskning af hvede

Svovl til slætgræs

Første slætgræs er nu så småt på vej i siloerne. Markerne vil efterfølgende blive tildelt store mængder husdyrgø...

Bladgødskning i raps og generelle anbefalinger

Rapsen begynder så småt at blomstre og dermed nærmer tiden sig også hvor flere og flere efterhånden tænker i at supplere kvælstoftildelin...

Strategi ved sent og vådt forår

Det regner og regner, hvilket giver en del henvendelser i forhold til gødningsstrategi.

Raps

Den store mængde nedbør giver pr...

Afsluttende gødskning af vinterrapsen

Vinterrapsen får mange steder den sidste del af kvælstoffet tilført i disse dage – hvis det vel at mærke kan lade sig gøre for regnen.&nb...

Brug den rigtige strategi i vinterhvede

Foråret er over os, og dermed en ny gødningssæson. Her er det vigtigt, at man bruger den rigtige strategi i forhold til den gødningstype...