Vandopløseligt fosfor i startgødning

Der bliver i skrivende stund afholdt diverse grovfoderarrangementer rundt omkring i landet, hvor man kan blive opdateret omkring dyrkning...

Ram næringsstofbehovet præcist

Som beskrevet i en artikel i Effektiv landbrug, (Link til artikel), så har DanGødning hen over foråret og sommeren udviklet et program, s...

Bladgødskning og tørke

Den tiltagende tørke giver rigtig mange henvendelser vedrørende bladgødskning, især i forbindelse med sen/protein gødskning af hvede.

...

Selen og svovl til slætgræs

Første slætgræs er godt i gang med at blive bjærget. I den forbindelse får vi forskellige henvendelser i forhold til brug af flydende Dan...

Tilsætning af inhibitor - eller ej?

Der kommer fortsat rigtig mange spørgsmål til os vedrørende bladgødskning i raps og hvede. Men også omkring placering af DanGødning i for...