Agrotain Ultra

Forøg kvælstofudnyttelsen

Agrotain Ultra er en ureaseinhibitor, som forhindrer fordampning af ammoniak ved omdannelse af amid-N til ammonium-N. Aktivstoffet i Agrotain Ultra er N-(n-butyl) thiophosphortriamid forkortet til NBPT. NPBT er en meget kendt og afprøvet inhibitor, som effektivt forhindrer ammoniakfordampning og forøger kvælstofudnyttelsen.

Agrotain Ultra tilsættes den flydende gødning umiddelbart inden udbringning. Dosering kan aflæses på dunken eller beregnes på vores app, DG-EXACT.

Agrotain Ultra kan kun bestilles og leveres sammen med vores gødning.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
Total N
Vægtfylde
1.07 kg/l
- Amid N
%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
%
pH værdi
- Nitrat N
%
Agrotain