DG-Leaf NP 11-14

Effektiv P bladgødning

DG-Leaf NP 11-14 er en højkoncentreret fosforbladgødning til hurtig og effektiv tilførsel af fosfor i afgrøder med ekstra behov for fosfor i løbet af vækstsæsonen.

Med DG-Leaf NP 11-14 tilføres afgrøden samtidig ammoniumkvælstof, der er med til, at forstærke væksten og virkningen.

Vejledende dosering er 3-5 liter/ha. Størst dosering anvendes ved lav fosforbalance i bladene, ved synlig fosformangel eller hvor fosfortallet er lavt. Anbefalet vandmængde er 150 liter/ha.

Anvendes i kartofler fra begyndende knolddannelse, for at sikre et højt stivelsesindhold samt øgning i antal og størrelse af knolde. Afhængig af behov, tildeles 1-3 gange med 10-14 dages intervaller.

Anvendes i gulerødder og andre grøntsagsafgrøder i de tidlige vækststadier, for at forebygge og afhjælpe midlertidig fosformangel, specielt under kolde og tørre forhold i forår og forsommer. Afhængig af behov, tildeles 1-3 gange med 10-14 dages intervaller.

DanGødning A/S anbefaler at anvende DG-Leaf NP 11-14 alene, men kan blandes med rene N gødninger som for eksempel DG-Leaf N 18. Ønskes DG-Leaf NP 11-14 blandet med andre gødninger eller med pesticider, bør der altid inden blanding, udføres en mindre prøveblanding. DanGødning A/S garanterer alene for indholdet af DG-Leaf NP 11-14, og tager ikke ansvar for effekten i blandinger. 

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
EF 42
Total N
11.0
Vægtfylde
1.40 kg/l
- Amid N
0.7%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
10.0%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
0.3%
Fosfor (P)
14.0%